Tiến độ xây dựng Eaton Park tháng 12.2023

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Eaton Park tháng 12.2023:

  • Các hạng mục vật liệu và máy móc đang được tập kết và tiến hành thi công
  • Tiến hành thăm dò địa chất và chuẩn bị tiến hành đào móng
  • Đã giải phóng mặt bằng và kè bê tông dọc theo kênh đào

Một số hình ảnh thực tế của tiến độ xây dựng:

tien do xay dung du an eaton park thang 12.2023 1
Tiến độ xây dựng Eaton Park tháng 12.2023 10

tien do xay dung du an eaton park thang 12.2023 2
Tiến độ xây dựng Eaton Park tháng 12.2023 11

tien do xay dung du an eaton park thang 12.2023 4
Tiến độ xây dựng Eaton Park tháng 12.2023 12

tien do xay dung du an eaton park thang 12.2023 3
Tiến độ xây dựng Eaton Park tháng 12.2023 13

tien do xay dung du an eaton park thang 12.2023 5
Tiến độ xây dựng Eaton Park tháng 12.2023 14

tien do xay dung du an eaton park thang 12.2023 6
Tiến độ xây dựng Eaton Park tháng 12.2023 15

tien do xay dung du an eaton park thang 12.2023 7
Tiến độ xây dựng Eaton Park tháng 12.2023 16

tien do xay dung du an eaton park thang 12.2023 8
Tiến độ xây dựng Eaton Park tháng 12.2023 17

tien do xay dung du an eaton park thang 12.2023 9
Tiến độ xây dựng Eaton Park tháng 12.2023 18

Xem thêm dự án Eaton Park